Ansök om

Kandidatmedlemsskap

KANDIDAT-medlemskapet är personligt och kan inte överlåtas. KANDIDAT-medlemskapet är ett inskolningsmedlemskap, där personer med adekvat utbildning bereds möjlighet att delta i vissa av föreningens aktiviteter, för att på
längre sikt, när alla inträdeskrav för ordinarie medlemskap uppfylls, kunna söka in som fullvärdig medlem i föreningen. Kandidatmedlemskapet är tidsbegränsat.

I ansökningsformuläret framgår vilka handlingar du ska skicka in. Endast kompletta ansökningar beaktas.

Villkor och förmåner

KANDIDAT-medlem lyder under föreningens gällande stadgar, med följande undantag:

  • KANDIDAT-medlem erbjuds möjlighet att delta i vissa av föreningens medlemsaktiviteteter och utbildningar. Vilka, beslutas av årsmöte och/eller styrelsen. Till aktiviteter där medlemmar har ett reducerat pris, erbjuds KANDIDAT-medlem.
  • KANDIDAT-medlemmen inbjuds efter det att medlemsavgiften är betald, tillgång till delar av föreningens diskussionsforum på Facebook och lovar därmed att aldrig sprida eller missbruka något av innehållet från den sida
  • KANDIDAT-medlem får inte marknadsföra sig som fullvärdig medlem eller använda sig av föreningens logotyp.
  • KANDIDAT-medlem har inte rösträtt i föreningens förhandlingar, årsmöten, styrelsemöten etc. KANDIDAT-medlem kan inte väljas till något av föreningens valämbeten eller förtroendeuppdrag med undantag för vissa av styrelsen tillfälligt tillsatta arbetsgrupper för t ex skribentuppdrag, researrangemang, mässor och liknande.
  • Kandidatmedlem betalar medlemsavgift, ej serviceavgift. Medlemsavgiften uppgår till 900 kr.

 

Copyright © 2021 | Svenska Trädgårdsdesigners