Ansök om

Kandidatmedlemsskap

Föreningen är öppen för dem som av föreningen godkänts enligt föreningens gällande inträdeskrav. KANDIDAT-medlemskapet är
personligt och avser personen; inte dennes eventuella företag. KANDIDAT-medlemskapet kan inte överlåtas. KANDIDAT-medlemskapet
är ett inskolningsmedlemskap, där personer med adekvat utbildning bereds möjlighet att delta i vissa av föreingens aktiviteter, för att på
längre sikt, när alla inträdeskrav för ordinarie medlemskap uppfylls, kunna söka in som fullvärdig medlem i föreningen.

Villkor och förmåner

KANDIDAT-medlem lyder under föreningens gällande stadgar, med följande undantag:

  • KANDIDAT-medlem får under inga villkor på något sätt marknadsföra sig som MEDLEM av Svenska Trädgårdsdesigners, varken muntligen eller skriftligen. Föreningens logotyp får ej användas i marknadsföring eller någon annan typ av kommunikation.
  • KANDIDAT-medlem har inte rösträtt i föreningens förhandlingar, årsmöten, styrelsemöten etc. KANDIDAT-medlem kan inte väljas till något av föreningens valämbeten eller förtroendeuppdrag med undantag för vissa av styrelsen tillfälligt tillsatta arbetsgrupper för t ex skribentuppdrag, researrangemang, mässor och liknande, dock inte som gruppens ordförande/sammankallande.
  • KANDIDAT-medlem erbjuds möjlighet att delta i vissa av föreningens medlemsaktiviteteter och utbildningar. Vilka, beslutas av årsmöte och/eller styrelsen. Till aktiviteter där medlemmar har ett reducerat pris, erbjuds KANDIDAT-medlem i vissa fall ett kandidat-pris.
  • KANDIDAT-medlemmen inbjuds efter det att medlemsavgiften är betald, tillgång till delar av föreningens diskussionsforum på Facebook och lovar därmed att aldrig sprida eller missbruka något av innehållet från den sidan.
  • Kandidatmedlem betalar medlemsavgift, ej serviceavgift. Medlemsavgiften uppgår till 900 kr 2019
  • I övrigt hänvisas till gällande, bifogade, stadgar.

Ansökningsformulär med instruktioner hittar du här

Copyright © 2020 | Svenska Trädgårdsdesigners